Od 1 lipca br. obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Choć cele i założenia ustawy są słuszne, to sposób w jaki mają zostać osiągnięte stoi w sprzeczności z hucznie obwieszczoną przez Ministra Zdrowia zapowiedzią skrócenia kolejek do lekarzy.
 
Dopisanie stosunkowo licznej grupy osób niepełnosprawnych do pozostałych, relatywnie niedużych grup osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym braku zapewnienia dodatkowego finansowania sprawia, że zamiast zapowiedzianego skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów, kolejki te odpowiednio się wydłużą. Co więcej, zważywszy na fakt, że korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej z jednej strony zostało zagwarantowane poprzez nałożenie bezwzględnego obowiązku na placówkę medyczną, a z drugiej strony poparte brakiem wymaganego skierowania, należy domniemywać, iż wzrost kolejek będzie znaczący i 
gwałtowny.
 
Czerwcowa obietnica Ministra Zdrowia przekazania 1,5 mld zł do z budżetu państwa do budżetu NFZ została złożona przede wszystkim z myślą o oczekujących na operację zaćmy, endoprotezoplastykę, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i rehabilitację osób niepełnosprawnych. Zwiększenie wydatków na gwarantowane świadczenia zdrowotne w gruncie rzeczy pozostanie jednak bez wpływu na niemal wszystkie kolejki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
 
Przewidując wzrost niezadowolenia pacjentów z 

wydłużającego się okresu oczekiwania na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:
 
1) Dlaczego wraz z dopisaniem osób niepełnosprawnych do katalogu osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej nie został ustanowiony wzrost finansowania
procedur medycznych wykonywanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej?
 
2) Jakiego poziomu wzrostu kolejek w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej spodziewa się Ministerstwo Zdrowia w związku z obowiązywaniem przywołanej na wstępie ustawy?
 
Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Lidia Gądek