Najbliższe wydarzenie lokalne: 18 listopad 2017 r. o godz. 17.00 - Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich...
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
Slider

W ostatnim czasie, wzdłuż dróg krajowych, obserwujemy praktykę zastępowania należycie oznakowanych przejść dla pieszych tzw. przejściami sugerowanymi. Zgodnie z tłumaczeniami urzędników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przejścia sugerowane są tworzone tam gdzie pojazdy poruszają się z dużą prędkością i występuje małe natężenie ruchu pieszych. Przejścia sugerowane są nieoznakowane, pozbawione sygnalizacji świetlnej, a rozpoznać je można jedynie za sprawą doprowadzonego do jezdni chodnika z obniżonym krawężnikiem. Co więcej, na przejściu sugerowanym to pojazdy, a nie piesi, mają pierwszeństwo.

W mojej opinii, fakt poruszania się pojazdów z dużą prędkością, przemawia właśnie za tworzeniem w pełni oznakowanego przejścia dla pieszych. Natomiast okoliczność małego natężenia ruchu pieszych, zważywszy na obowiązek utrzymania bezpieczeństwa dla każdego uczestnika ruchu, nie może stanowić argumentu za tworzeniem przejść sugerowanych.

Dla przykładu w miejscowości Zederman (Gmina Olkusz w woj. małopolskim), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykorzystując czas remontu tutejszego chodnika, zastąpiła w pełni oznakowane przejście dla pieszych przejściem sugerowanym. Tym samym nie został wypełniony absurdalny wymóg dużej prędkości przejeżdżających aut, gdyż obowiązuje tutaj ograniczenie prędkości do 50 km/h. Co prawda, w Zedermanie trudno zaobserwować wzmożony ruch pieszych, jednakże dzieci i osoby mające problem z poruszaniem się, bezdyskusyjnie zasługują na bezpieczne i w pełni oznakowane przejście dla pieszych. Dlatego nie może dziwić fakt, że mieszkańcy Zedermana walcząc o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, 18 sierpnia br. wyszli na drogę krajową nr 94 i wyrażając swój stanowczy sprzeciw względem działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na krótko zablokowali ruch pojazdów.

Sugerowane przejścia dla pieszych, o ile można je w ogóle nazywać przejściami dla pieszych, w ostatnim czasie wyrastają wzdłuż dróg krajowych niczym grzyby po deszczu. Dlatego zasadnym jest domniemanie, że jest to element polityki Ministra Infrastruktury i Budownictwa, wobec którego niniejszym wyrażam swoje oburzenie.

W związku z powyższym, wnioskuję do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o nakazanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie przywrócenia w miejscowości Zederman w pełni oznakowanego przejścia dla pieszych, w miejscu niedawno powstałego tzw. sugerowanego przejścia dla pieszych.

Ponadto wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Dlaczego dotychczasowe, w pełni oznakowane przejścia dla pieszych zlokalizowane wzdłuż dróg krajowych są zastępowane tzw. przejściami sugerowanymi? Dlaczego sugerowane przejścia dla pieszych stały się względem w pełni oznakowanych przejść dla pieszych zamiennikiem, a nie uzupełnieniem?

2) Czy Minister Infrastruktury i Budownictwa podejmie się wysiłku zmiany przepisów prawa, celem uniknięcia sytuacji podobnych do tej, która ma miejsce w miejscowości Zederman?

3) Czy Minister Infrastruktury i Budownictwa nakaże Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie przywrócić w miejscowości Zederman w pełni oznakowane przejście dla pieszych w miejscu nowopowstałego sugerowanego przejścia dla pieszych?

4) Czy Minister Infrastruktury i Budownictwa, w ramach planowanej modernizacji odcinka drogi krajowej na terenie Gminy Olkusz, wsparłby budowę podziemnego przejścia dla pieszych?

5) Ile aktualnie jest w Polsce sugerowanych przejść dla pieszych wzdłuż dróg krajowych?

6) Proszę o precyzyjne zaprezentowanie wymogów dotyczących powstania sugerowanego przejścia dla pieszych i skonfrontowanie ich z opisaną wyżej sytuacją w miejscowości Zederman.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań z osobna.

Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Lidia Gądek

Biuro Poselskie w Wolbromiu
ul. Krakowska 12

czynne: w poniedziałki – w godz. 12.30 – 17.00
w piątki – w godz. 12.30 – 16.00
tel. 32 611 50 13 lub 696 076 736

Biuro Poselskie w Olkuszu
ul. K.K.Wielkiego 25

czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00
w piątki – w godz. 9.00 – 15.00
tel. 606 346 975

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio