Najbliższe wydarzenie lokalne: 18 listopad 2017 r. o godz. 17.00 - Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich...
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
Slider

Od października 2017 roku zacznie funkcjonować w Polsce sieć szpitali. Rewolucja w systemie szpitalnictwa opiera się na całkowitej zmianie zasad finansowania oraz organizacji ochrony zdrowia. Zgodnie z deklaracją Ministra Zdrowia nadrzędnym celem ustanowienia sieci szpitali jest udzielanie lepszej jakości świadczeń zdrowotnych oraz poprawa dostępu do leczenia specjalistycznego.

Zanim jednak sieć szpitali zaczęła działać zdążyliśmy zaobserwować efekty rewolucji zgoła odmienne od zapowiedzianych. Zarządzający szpitalami, w związku z nowymi regułami gry, zaczęli hurtowo rezygnować z wykonywania wybranych świadczeń zdrowotnych lub postanowili o likwidacji całych oddziałów.

Szczególnie niepokoją informacje o zamiarach likwidacji oddziałów dziennej chemioterapii w niedużych szpitalach powiatowych, które dostały się do sieci szpitali (np. w Nowym Szpitalu w Olkuszu). Dzięki funkcjonowaniu takich oddziałów, pacjenci szczególnie dotknięci chorobą nowotworową, a dodatkowo pozbawieni wsparcia najbliższych, mogą otrzymywać potrzebne wsparcie nieopodal swojego miejsca zamieszkania. Co więcej, pacjentów onkologicznych w podobnych placówkach jest relatywnie mniej, aniżeli w dużych szpitalach, dlatego poświęca się im dostatecznie dużo skupienia i empatii.

W związku z powyższym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1) Czy Minister Zdrowia potwierdza informacje jakoby w najbliższym czasie miały być likwidowane wybrane oddziały w szpitalach powiatowych, w tym oddziały dziennej chemioterapii?

2) Czy Minister Zdrowia, w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia działalności sieci szpitali, zaobserwował w ostatnim kwartale mnogość decyzji (wydanych przez zarządzających szpitalami będącymi w sieci) związanych ze wstrzymaniem wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych lub likwidacji jednostek organizacyjnych? Proszę o opisanie każdego z przypadków.

3) Proszę o przedstawienie statystyk dotyczących funkcjonowania oddziałów dziennej chemioterapii w Polsce tj. ich zmieniającej się liczby na przestrzeni ostatnich 5 lat. Proszę wskazać nazwy tych oddziałów, które powstały i tych które zostały zlikwidowane.

Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Lidia Gądek

Biuro Poselskie w Wolbromiu
ul. Krakowska 12

czynne: w poniedziałki – w godz. 12.30 – 17.00
w piątki – w godz. 12.30 – 16.00
tel. 32 611 50 13 lub 696 076 736

Biuro Poselskie w Olkuszu
ul. K.K.Wielkiego 25

czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00
w piątki – w godz. 9.00 – 15.00
tel. 606 346 975

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio