Interpelacja ws. marnotrawionego potencjału Centrum Cyklotronowego w Krakowie

Terapia protonowa to niezwykle precyzyjna metoda zwalczania nowotworów, a w szczególności tych trudnych do wyleczenia. Za pomocą wiązki protonów można zniszczyć złośliwe komórki nowotworowe nie uszkadzając przy tym zdrowych tkanek. W Europie istnieje zaledwie siedem ośrodków, gdzie jest wykonywana protonowa terapia nowotworów. Jeden z nich zlokalizowany jest w krakowskich Bronowicach. Niestety, lista wskazań do zastosowania tej terapii i sfinansowania leczenia przez NFZ jest tak krótka, że Centrum Cyklotronowe w Krakowie wciąż świeci pustkami. Jak zatem to możliwe, że marnuje się potencjał sprzętu, który mógłby odmienić życie tak wielu osób?
Nowoczesna terapia cyklotronowa jest szczególnie zalecana osobom, z nowotworami obszaru głowy, szyi, kręgosłupa, jak również lewej piersi u kobiet. Cyklotron produkuje wiązki protonów, którymi uderza się konkretnie w komórki nowotworowe, nie niszcząc przy tym tkanek okalających, tak jak ma to miejsce w przypadku chemioterapii i radioterapii. Mechanizm polega na rozrywaniu nici DNA nowotworu. Proces leczenia jest misternie przygotowywany. W pierwszej kolejności skanuje się pacjenta, następnie rekonstruuje guza i obszar wokół niego, dalej opracowuje się plan terapii znajdując odpowiedź na pytanie: na jaką głębokość i z jakich kierunków oddziaływać na raka? Kolejno pacjent trafia do modelarni, gdzie powstają precyzyjne modele unieruchamiające, gdyż pacjent w trakcie terapii nie może się poruszyć. Tylko całkowite unieruchomienie gwarantuje oddziaływanie protonami wyłącznie na newralgiczne miejsce. Finalnie pacjent trafia do Gantry, czyli zaawansowanego technicznie urządzenia, pozwalającego skierować wiązkę promieniowania z dokładnością do 0,5 mm, bezpośrednio na komórki nowotworowe. Jedna sesja trwa ponad pół godziny, z czego samo napromieniowanie około 2 minut, a reszta to czas wykorzystywany na precyzyjne ułożenie pacjenta na stanowisku.
Gantry docelowo może leczyć 350 pacjentów rocznie. Specjaliści z Centrum Cyklotronowego w Bronowicach dysponują dwoma takimi urządzeniami. W ubiegłym 2017 roku zamiast 700 pacjentów przyjęto zaledwie 71, w tym 70 dorosłych i 1 dziecko. Krakowskie Centrum stworzone zostało kosztem 300 milionów złotych, w ciągu czterech lat ciężkiej pracy wielu ludzi. Dysponuje doskonale wyszkoloną załogą specjalistów, zaś swój potencjał wykorzystuje w zaledwie 15 proc. Chyba nie muszę wyliczać ilu ludzi, w tym dzieci, rocznie umiera na nowotwór lub musi organizować zbiórki pieniężne, aby na terapię cyklotronową udać się zagranice. Tymczasem w Krakowie sprzęt za miliony złotych zwyczajnie się marnuje. Pełna terapia w Polsce (35 frakcji) kosztuje około 80-90 tys. złotych. Taka sama terapia zagranicą np. w Czechach kosztuje 210 tys. złotych. Co gorsza, z krakowskiego Centrum nie mogą korzystać nawet ci pacjenci, którzy mają możliwość pokrycia kosztów terapii z własnej kieszeni, ponieważ sprzęt pochodzi z grantu i procedury na to nie pozwalają. Ostatecznie majętni i potrzebujący Polacy szukają ratunku poza Ojczyzną.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia drastycznie ogranicza grupę pacjentów, którzy mogą leczyć się terapią cyklotronową. Na liście znajduje się tylko pięć nowotworów, w tym jeden tak niespotykany, że w ubiegłym roku zachorowała na niego jedna osoba. Pacjenci umierają, nie mogąc doczekać się naświetleń, dlatego proszę o niezwłoczne podjęcie się rozwiązania tej niepokojącej i zarazem kuriozalnej sytuacji. Proszę zdobyć się na odwagę i rozwiązać zaprezentowany problem. Jeżeli jednak Pan Minister akceptuje fakt marnotrawienia potencjału Centrum Cyklotronowego w Krakowie to proszę to jasno dać do zrozumienia. Domniemywam, że formą takiej akceptacji będzie negatywna w istocie rzeczy odpowiedź na niniejszą interpelację.
Mając powyższe na uwadze wnoszę o odpowiedzi na pytania:
1) Jaki, zdaniem Pana Ministra, jest obecnie cel funkcjonowania Centrum Cyklotronowego w Krakowie?
2) Czy, zdaniem Pana Ministra, obecnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają na wprowadzenie odpłatnej lub częściowo-odpłatnej oferty usług przez Centrum Cyklotronowe w Krakowie?
3) Czy Centrum Cyklotronowe w Krakowie będzie świadczyć usługi dla pacjentów spoza Polski, także zza wschodniej granicy?
4) Czy w 2018 roku Pan Minister podejmie działania mające na celu zwiększenie palety wykonywanych świadczeń zdrowotnych przez Centrum Cyklotronowe w Krakowie? Proszę o szczegółowe informacje.

Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Lidia Gądek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *