Zapytanie do Ministra Zdrowia ws. zapowiedzi skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów

Od 1 lipca br. obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Choć cele i założenia ustawy są słuszne, to sposób w jaki mają zostać osiągnięte stoi w sprzeczności z hucznie obwieszczoną przez Ministra Zdrowia zapowiedzią skrócenia kolejek do lekarzy.
 
Dopisanie stosunkowo licznej grupy osób niepełnosprawnych do pozostałych, relatywnie niedużych grup osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym braku zapewnienia dodatkowego finansowania sprawia, że zamiast zapowiedzianego skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów, kolejki te odpowiednio się wydłużą. Co więcej, zważywszy na fakt, że korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej z jednej strony zostało zagwarantowane poprzez nałożenie bezwzględnego obowiązku na placówkę medyczną, a z drugiej strony poparte brakiem wymaganego skierowania, należy domniemywać, iż wzrost kolejek będzie znaczący i 
gwałtowny.
 
Czerwcowa obietnica Ministra Zdrowia przekazania 1,5 mld zł do z budżetu państwa do budżetu NFZ została złożona przede wszystkim z myślą o oczekujących na operację zaćmy, endoprotezoplastykę, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i rehabilitację osób niepełnosprawnych. Zwiększenie wydatków na gwarantowane świadczenia zdrowotne w gruncie rzeczy pozostanie jednak bez wpływu na niemal wszystkie kolejki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
 
Przewidując wzrost niezadowolenia pacjentów z 

wydłużającego się okresu oczekiwania na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:
 
1) Dlaczego wraz z dopisaniem osób niepełnosprawnych do katalogu osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej nie został ustanowiony wzrost finansowania
procedur medycznych wykonywanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej?
 
2) Jakiego poziomu wzrostu kolejek w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej spodziewa się Ministerstwo Zdrowia w związku z obowiązywaniem przywołanej na wstępie ustawy?
 
Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Lidia Gądek

Interpelacja ws. połączenia TLK Karpaty 35172 oraz 53172

Wzburzenie mieszkańców północnej Małopolski, a przede wszystkim Powiatu Miechowskiego i okolic, wywołała decyzja Polskich Kolei Państwowych o wprowadzeniu począwszy od czerwca br. ograniczeń względem połączeń pociągowych TLK Karpaty 35172 oraz 53172.

Korekta składu jazdy sprawiła, że wskazany pociąg nie zatrzymuje się już na stacji Miechów, pomimo tego, że wciąż kursuje tą samą trasą. Przywołane połączenia zapewniały tysiącom mieszkańców północnej Małopolski bezpośredni transport na południe kraju do samego Zakopanego oraz na północ kraju do samego Trójmiasta. Decyzja PKP irytuje tym bardziej, że została podjęta tuż przed sezonem wakacyjnym, kiedy opisane połączenie jest najbardziej potrzebne i użytkowane. Z kolei w świetle przeprowadzonego kapitalnego remontu miejscowego Dworca Kolejowego w Miechowie, który notabene 17 grudnia 2017 r. oddawał do użytku sam Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk wespół z bodaj wszystkimi politykami PiS-u z Małopolski, a także biorąc pod uwagę budowę na placu przy Dworcu Kolejowym w Miechowie parkingu w systemie Park & Ride, ów decyzja jest żenująca i skandaliczna.

Prosząc uprzejmie, aby z przedstawionym problemem zapoznano samego Pana Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wnoszę o pilną interwencję w sprawie oraz o odpowiedź na pytanie:

Czy Minister Infrastruktury na skutek niniejszej interpelacji zechce przywrócić przystanek na stacji Miechów dla pociągu TLK Karpaty 35172 oraz 53172?

Posłanka na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Lidia Gądek

 

Interpelacja ws. trudnej sytuacji dzieci chorych na cukrzycę typu I

Najbliższe wydarzenie lokalne: 18 listopad 2017 r. o godz. 17.00 - Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich...
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
Slider

Pół miliona dzieci na całym świecie, przed ukończeniem 14 roku życia ma cukrzycę typu I. Chorych z każdym rokiem przybywa. System ochrony zdrowia w Polsce nie oferuje młodemu pokoleniu Polaków cierpiących na cukrzycę typu I skutecznego leczenia. Sytuacja wymaga pilnej interwencji.

Na cukrzycę typu I chorują głównie dzieci i osoby młode, a coraz częściej także niemowlęta. Szczyt zachorowań przypada między 12-stym a 14-stym rokiem życia. Typ I cukrzycy nie jest związany z trybem życia, ponieważ chorują zarówno osoby otyłe, jak i szczupłe, prowadzące aktywny tryb życia.

Kiedy pada diagnoza na cukrzycę typu I konieczna jest całkowita zmiana dotychczasowej organizacji dnia. Razem z małym cukrzykiem choruje cała rodzina bowiem tylko determinacja rodziców i najbliższych pozwala przetrwać najtrudniejsze momenty. Wielkim wyzwaniem staje się właściwa kontrola poziomu glukozy we krwi oraz regularne podawanie insuliny.

Rodzice zwykle zmuszeni są do rezygnacji z pracy zawodowej, by móc zapanować nad odpowiednią dietą swoich chorych dzieci. Rodzic musi kontrolować składniki szkolnego obiadu, być gotowym na awarię pompy insulinowej podczas zajęć, liczyć wymienniki węglowodanowe i białkowo-tłuszczowe, systematycznie mierzyć poziom cukru i pilnować wymiany wkłuć. To trudna i wycieńczająca praca.

Pielęgniarki nauczania i wychowania oraz szkolne higienistki często nie posiadają odpowiednich szkoleń, a nawet jeśli je posiadają, to zwykle ciążący na nich nadmiar innych obowiązków nie pozwala zaopiekować się dziećmi diabetykami.

Co więcej, wielką bolączką rodziców jest brak jednolitego orzecznictwa względem dzieci do lat 16-stu chorych na cukrzycę typu I. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa określające świadczenia społeczne niemal eliminują możliwość i sens podjęcia pracy przez któregoś z rodziców na niepełny etat. Uzależnianie przyznania świadczenia społecznego od zatrudnienia jest niezrozumiałe, niesprawiedliwe i krzywdzące. Ponadto zasiłek pielęgnacyjny jest tak żenująco niski, że praca zarobkowa nie jest przywilejem, a koniecznością.

Na domiar złego, wciąż występują problemy z refundacją podstawowych środków codziennego użytku dla młodych diabetyków, m.in. penów insulinowych oraz osobistych pomp insulinowych. Życie dzieci z cukrzycą typu I jest skandalicznie drogie. Sporych wydatków wymagają zakupy insuliny, glukometrów, pasków do glukometrów, igieł do penów insulinowych, baterii do pomp insulinowych, adapterów i pokryw baterii czy zbiorniczków na insulinę, nie wspominając o wyjątkowo kosztochłonnej diecie.

Panie i Panowie Ministrowie!

Rodzice dzieci chorych na cukrzycę typu I już wielokrotnie prosili i apelowali do Was o pomoc. Kapitulacja systemu ochrony zdrowia przed chorymi dziećmi jest powodem do wstydu. Sytuacja wymaga pilnej interwencji, o którą jako praktykujący lekarz rodzinny wnioskuję i której, w imieniu rodziców chorych na cukrzycę typu I, żądam!

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o udzielenie wyczerpujących informacji na poniższe pytania. Jestem przekonana, że udzielone odpowiedzi staną się przedmiotem pogłębionej dyskusji zainteresowanych środowisk oraz mediów.

Pytania do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

1) Dlaczego obecnie nie zapewnia się jednolitego orzekania o niepełnosprawności dla chorych na cukrzycę typu I względem dzieci do 16 roku życia, wziąwszy pod uwagę punkt 7 i 8 w orzeczeniu, z opcją rezygnacji ze świadczeń jeżeli dziecko przedwcześnie się usamodzielni?

2) Całodobową opiekę nad chorym diabetykiem może sprawować nie tylko matka, ale również ojciec, starsze rodzeństwo lub dziadkowie. Dlaczego więc świadczenia wynikające z punktów 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności łączone są z jedną osobą, wziąwszy pod uwagę, że świadczenia dotyczą pacjenta, a nie osoby sprawującej nad nią opiekę?

Pytania do Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia

1) Dlaczego cukrzyca typu I wciąż nie została włączona do katalogu chorób procedowanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne bez specjalnych potrzeb edukacyjnych.

2) W jaki sposób zapewnia się obecnie nadzór i bezpieczeństwo oraz równe traktowanie dzieci przewlekle chorych w przedszkolach i szkołach?

3) Dlaczego w projekcie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami w Rozdziale 4, art. 23, ust. 3 zamiast zwrotu „Minister właściwy do spraw zdrowia, ogłosi w drodze obwieszczenia (…)”, zastosowano zwrot „Minister właściwy do spraw zdrowia, może ogłosić w drodze obwieszczenia (…)” ?

Pytania do Ministra Zdrowia

1) Dlaczego Minister Zdrowia wciąż nie ustanowił całkowitej refundacji jednorazowych igieł do penów insulinowych dla pacjentów do 26 roku życia korzystających z penoterapii?

2) Dlaczego Minister Zdrowia wciąż nie włączył do refundacji CGM RT pacjentów korzystających z penoterapii?

3) Czy Minister Zdrowia zmieni system przydzielania osobistych pomp insulinowych z obecnego (przetargi w placówkach diabetologicznych) na przydzielanie pacjentowi w ramach zaopatrzenia w pomoce medyczne w sumie odpowiedniej kosztom pomp nabywanych na przetargach na okres 48 miesięcy?

Posłanka na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Lidia Gądek

Biuro Poselskie w Wolbromiu
ul. Krakowska 12

czynne: w poniedziałki – w godz. 12.30 – 17.00
w piątki – w godz. 12.30 – 16.00
tel. 32 611 50 13 lub 696 076 736

Biuro Poselskie w Olkuszu
ul. K.K.Wielkiego 25

czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00
w piątki – w godz. 9.00 – 15.00
tel. 606 346 975

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio

Nazwa 7

Najbliższe wydarzenie lokalne: 18 listopad 2017 r. o godz. 17.00 - Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich...
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
Slider

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.

Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym.

Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd.

Biuro Poselskie w Wolbromiu
ul. Krakowska 12

czynne: w poniedziałki – w godz. 12.30 – 17.00
w piątki – w godz. 12.30 – 16.00
tel. 32 611 50 13 lub 696 076 736

Biuro Poselskie w Olkuszu
ul. K.K.Wielkiego 25

czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00
w piątki – w godz. 9.00 – 15.00
tel. 606 346 975

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio

Nazwa 6

Najbliższe wydarzenie lokalne: 18 listopad 2017 r. o godz. 17.00 - Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich...
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
Slider

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.

Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym.

Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd.

Biuro Poselskie w Wolbromiu
ul. Krakowska 12

czynne: w poniedziałki – w godz. 12.30 – 17.00
w piątki – w godz. 12.30 – 16.00
tel. 32 611 50 13 lub 696 076 736

Biuro Poselskie w Olkuszu
ul. K.K.Wielkiego 25

czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00
w piątki – w godz. 9.00 – 15.00
tel. 606 346 975

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio

Nazwa 5

Najbliższe wydarzenie lokalne: 18 listopad 2017 r. o godz. 17.00 - Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich...
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
Slider

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.

Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym.

Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd.

Biuro Poselskie w Wolbromiu
ul. Krakowska 12

czynne: w poniedziałki – w godz. 12.30 – 17.00
w piątki – w godz. 12.30 – 16.00
tel. 32 611 50 13 lub 696 076 736

Biuro Poselskie w Olkuszu
ul. K.K.Wielkiego 25

czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00
w piątki – w godz. 9.00 – 15.00
tel. 606 346 975

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio

Nazwa 4

Najbliższe wydarzenie lokalne: 18 listopad 2017 r. o godz. 17.00 - Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich...
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
Slider

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.

Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym.

Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd.

Biuro Poselskie w Wolbromiu
ul. Krakowska 12

czynne: w poniedziałki – w godz. 12.30 – 17.00
w piątki – w godz. 12.30 – 16.00
tel. 32 611 50 13 lub 696 076 736

Biuro Poselskie w Olkuszu
ul. K.K.Wielkiego 25

czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00
w piątki – w godz. 9.00 – 15.00
tel. 606 346 975

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio

Nazwa 3

Najbliższe wydarzenie lokalne: 18 listopad 2017 r. o godz. 17.00 - Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich...
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
Slider

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.

Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym.

Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd.

Biuro Poselskie w Wolbromiu
ul. Krakowska 12

czynne: w poniedziałki – w godz. 12.30 – 17.00
w piątki – w godz. 12.30 – 16.00
tel. 32 611 50 13 lub 696 076 736

Biuro Poselskie w Olkuszu
ul. K.K.Wielkiego 25

czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00
w piątki – w godz. 9.00 – 15.00
tel. 606 346 975

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio

Nazwa 2

Najbliższe wydarzenie lokalne: 18 listopad 2017 r. o godz. 17.00 - Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich...
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
Slider

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.

Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym.

Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd.

Biuro Poselskie w Wolbromiu
ul. Krakowska 12

czynne: w poniedziałki – w godz. 12.30 – 17.00
w piątki – w godz. 12.30 – 16.00
tel. 32 611 50 13 lub 696 076 736

Biuro Poselskie w Olkuszu
ul. K.K.Wielkiego 25

czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00
w piątki – w godz. 9.00 – 15.00
tel. 606 346 975

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio