Interpelacja ws. sugerowanych przejść dla pieszych na przykładzie miejscowości Zederman

Najbliższe wydarzenie lokalne: 18 listopad 2017 r. o godz. 17.00 - Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich...
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
Slider

W ostatnim czasie, wzdłuż dróg krajowych, obserwujemy praktykę zastępowania należycie oznakowanych przejść dla pieszych tzw. przejściami sugerowanymi. Zgodnie z tłumaczeniami urzędników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przejścia sugerowane są tworzone tam gdzie pojazdy poruszają się z dużą prędkością i występuje małe natężenie ruchu pieszych. Przejścia sugerowane są nieoznakowane, pozbawione sygnalizacji świetlnej, a rozpoznać je można jedynie za sprawą doprowadzonego do jezdni chodnika z obniżonym krawężnikiem. Co więcej, na przejściu sugerowanym to pojazdy, a nie piesi, mają pierwszeństwo.

W mojej opinii, fakt poruszania się pojazdów z dużą prędkością, przemawia właśnie za tworzeniem w pełni oznakowanego przejścia dla pieszych. Natomiast okoliczność małego natężenia ruchu pieszych, zważywszy na obowiązek utrzymania bezpieczeństwa dla każdego uczestnika ruchu, nie może stanowić argumentu za tworzeniem przejść sugerowanych.

Dla przykładu w miejscowości Zederman (Gmina Olkusz w woj. małopolskim), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykorzystując czas remontu tutejszego chodnika, zastąpiła w pełni oznakowane przejście dla pieszych przejściem sugerowanym. Tym samym nie został wypełniony absurdalny wymóg dużej prędkości przejeżdżających aut, gdyż obowiązuje tutaj ograniczenie prędkości do 50 km/h. Co prawda, w Zedermanie trudno zaobserwować wzmożony ruch pieszych, jednakże dzieci i osoby mające problem z poruszaniem się, bezdyskusyjnie zasługują na bezpieczne i w pełni oznakowane przejście dla pieszych. Dlatego nie może dziwić fakt, że mieszkańcy Zedermana walcząc o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, 18 sierpnia br. wyszli na drogę krajową nr 94 i wyrażając swój stanowczy sprzeciw względem działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na krótko zablokowali ruch pojazdów.

Sugerowane przejścia dla pieszych, o ile można je w ogóle nazywać przejściami dla pieszych, w ostatnim czasie wyrastają wzdłuż dróg krajowych niczym grzyby po deszczu. Dlatego zasadnym jest domniemanie, że jest to element polityki Ministra Infrastruktury i Budownictwa, wobec którego niniejszym wyrażam swoje oburzenie.

W związku z powyższym, wnioskuję do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o nakazanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie przywrócenia w miejscowości Zederman w pełni oznakowanego przejścia dla pieszych, w miejscu niedawno powstałego tzw. sugerowanego przejścia dla pieszych.

Ponadto wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Dlaczego dotychczasowe, w pełni oznakowane przejścia dla pieszych zlokalizowane wzdłuż dróg krajowych są zastępowane tzw. przejściami sugerowanymi? Dlaczego sugerowane przejścia dla pieszych stały się względem w pełni oznakowanych przejść dla pieszych zamiennikiem, a nie uzupełnieniem?

2) Czy Minister Infrastruktury i Budownictwa podejmie się wysiłku zmiany przepisów prawa, celem uniknięcia sytuacji podobnych do tej, która ma miejsce w miejscowości Zederman?

3) Czy Minister Infrastruktury i Budownictwa nakaże Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie przywrócić w miejscowości Zederman w pełni oznakowane przejście dla pieszych w miejscu nowopowstałego sugerowanego przejścia dla pieszych?

4) Czy Minister Infrastruktury i Budownictwa, w ramach planowanej modernizacji odcinka drogi krajowej na terenie Gminy Olkusz, wsparłby budowę podziemnego przejścia dla pieszych?

5) Ile aktualnie jest w Polsce sugerowanych przejść dla pieszych wzdłuż dróg krajowych?

6) Proszę o precyzyjne zaprezentowanie wymogów dotyczących powstania sugerowanego przejścia dla pieszych i skonfrontowanie ich z opisaną wyżej sytuacją w miejscowości Zederman.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań z osobna.

Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Lidia Gądek

Biuro Poselskie w Wolbromiu
ul. Krakowska 12

czynne: w poniedziałki – w godz. 12.30 – 17.00
w piątki – w godz. 12.30 – 16.00
tel. 32 611 50 13 lub 696 076 736

Biuro Poselskie w Olkuszu
ul. K.K.Wielkiego 25

czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00
w piątki – w godz. 9.00 – 15.00
tel. 606 346 975

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio

Interpelacja ws. prawdopodobnej likwidacji oddziałów dziennej chemioterapii w szpitalach powiatowych

Najbliższe wydarzenie lokalne: 18 listopad 2017 r. o godz. 17.00 - Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich...
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
Slider

Od października 2017 roku zacznie funkcjonować w Polsce sieć szpitali. Rewolucja w systemie szpitalnictwa opiera się na całkowitej zmianie zasad finansowania oraz organizacji ochrony zdrowia. Zgodnie z deklaracją Ministra Zdrowia nadrzędnym celem ustanowienia sieci szpitali jest udzielanie lepszej jakości świadczeń zdrowotnych oraz poprawa dostępu do leczenia specjalistycznego.

Zanim jednak sieć szpitali zaczęła działać zdążyliśmy zaobserwować efekty rewolucji zgoła odmienne od zapowiedzianych. Zarządzający szpitalami, w związku z nowymi regułami gry, zaczęli hurtowo rezygnować z wykonywania wybranych świadczeń zdrowotnych lub postanowili o likwidacji całych oddziałów.

Szczególnie niepokoją informacje o zamiarach likwidacji oddziałów dziennej chemioterapii w niedużych szpitalach powiatowych, które dostały się do sieci szpitali (np. w Nowym Szpitalu w Olkuszu). Dzięki funkcjonowaniu takich oddziałów, pacjenci szczególnie dotknięci chorobą nowotworową, a dodatkowo pozbawieni wsparcia najbliższych, mogą otrzymywać potrzebne wsparcie nieopodal swojego miejsca zamieszkania. Co więcej, pacjentów onkologicznych w podobnych placówkach jest relatywnie mniej, aniżeli w dużych szpitalach, dlatego poświęca się im dostatecznie dużo skupienia i empatii.

W związku z powyższym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1) Czy Minister Zdrowia potwierdza informacje jakoby w najbliższym czasie miały być likwidowane wybrane oddziały w szpitalach powiatowych, w tym oddziały dziennej chemioterapii?

2) Czy Minister Zdrowia, w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia działalności sieci szpitali, zaobserwował w ostatnim kwartale mnogość decyzji (wydanych przez zarządzających szpitalami będącymi w sieci) związanych ze wstrzymaniem wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych lub likwidacji jednostek organizacyjnych? Proszę o opisanie każdego z przypadków.

3) Proszę o przedstawienie statystyk dotyczących funkcjonowania oddziałów dziennej chemioterapii w Polsce tj. ich zmieniającej się liczby na przestrzeni ostatnich 5 lat. Proszę wskazać nazwy tych oddziałów, które powstały i tych które zostały zlikwidowane.

Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Lidia Gądek

Biuro Poselskie w Wolbromiu
ul. Krakowska 12

czynne: w poniedziałki – w godz. 12.30 – 17.00
w piątki – w godz. 12.30 – 16.00
tel. 32 611 50 13 lub 696 076 736

Biuro Poselskie w Olkuszu
ul. K.K.Wielkiego 25

czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00
w piątki – w godz. 9.00 – 15.00
tel. 606 346 975

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio

Interpelacja ws. pomoru pszczół

Najbliższe wydarzenie lokalne: 18 listopad 2017 r. o godz. 17.00 - Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich...
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.
Slider

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.

Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym.

Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd.

Biuro Poselskie w Wolbromiu
ul. Krakowska 12

czynne: w poniedziałki – w godz. 12.30 – 17.00
w piątki – w godz. 12.30 – 16.00
tel. 32 611 50 13 lub 696 076 736

Biuro Poselskie w Olkuszu
ul. K.K.Wielkiego 25

czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00
w piątki – w godz. 9.00 – 15.00
tel. 606 346 975

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio